2021.05.25_Warsztaty / Workshop / Atelier

„Jak pisać profesjonalne maile po angielsku”

Zaproszenie po polsku >>>

"How to write professional emails in English"

Invitation in English >>>

« Comment écrire des courriels professionnels en anglais »

Invitation en français >>>

„Hogyan írjunk angolul professzionális e-maileket”

Meghívó magyar nyelven >>>

Data publikacji: 2021-05-14 00:00:00

 

12 ANS

D'EXPERIENCE SUR LE MARCHÉ

 

1800

CLIENTS SATISFAITS

 

plus de 16 000 000

MOTS TRADUITS CHAQUE ANNÉE

 

plus de 250

PAIRES DE LANGUES

1500

TRADUCTEURS
EXPÉRIMENTÉS


400

TRADUCTEURS ASSERMENTÉS

300

TRADUCTEURS NATIFS

150

CORRECTEURS


plus de

10 000

PARTICIPANTS DE CONFERENCES SERVIS

70

ENSEIGNANTS

40

ENSEIGNANTS NATIFS


plus de 300

RÉFÉRENCES ÉCRITES

________________________________________________________________________________________________________

Firma BALAJCZA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3  Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.